Hyppää sisältöön

TE-toimiston tehtävät

Työ- ja elinkeinotoimisto (TE-toimisto) vastaa työnhakijana olevien maahanmuuttaneiden työllistymisestä ja kotoutumista tukevista työvoima- ja yrityspalveluista. TE-toimisto myös huolehtii palvelujen soveltumisesta maahanmuuttaneille.

TE-toimisto vastaa työnhakijoiksi rekisteröityneiden asiakkaidensa

 • alkukartoitusten tekemisestä,
 • kotoutumissuunnitelmien tekemisestä,
 • kotoutumiskoulutukseen ohjaamisesta.

Erityisten kotoutumista edistävien toimien lisäksi maahanmuuttaneet voivat hyödyntää kaikkia TE-toimiston henkilöasiakkaalle tarkoitettuja palveluja.

TE-toimisto tarjoaa erilaisia palveluja:

 • Työnvälitys
 • Tieto- ja neuvontapalvelut
 • Asiantuntija-arvioinnit:
  • osaamis- ja ammattitaitokartoitus
  • työkyvyn arviointi
  • yrittäjävalmiuksien ja yritystoiminnan edellytysten arviointi
  • alkukartoitus maahanmuuttaneelle
  • muu asiantuntija-arviointi
 • Ammatinvalinta- ja uraohjaus
 • Valmennus:
  • työnhakuvalmennus
  • uravalmennus
  • työhönvalmennus
 • Kokeilu:
  • koulutuskokeilu
  • työkokeilu
 • Työvoimakoulutus:
  • ammatillinen työvoimakoulutus
  • kotoutumiskoulutus
 • Työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu
 • Palkkatuki
 • Yritystoiminnan käynnistämis- ja kehittämispalvelut:
  • starttiraha
  • yritystoiminnan kehittämispalvelut.

TE-toimisto palvelee maahanmuuttaneita kaikilla palvelulinjoilla

TE-toimiston palvelumalli perustuu työnhakijan yksilöllisen tilanteen kartoittamiseen ja sen mukaisen palvelun tarjoamiseen.TE-toimistot ovat organisoituneet erilaisin tavoin. Osa toimistoista tarjoaa muun muassa vahvasti toimialakohtaista palvelua eri alojen työnantajille ja työnhakijoille. Kaikki toimistot palvelevat maahan muuttaneita asiakkaita työnhaun eri vaiheissa.

Työnhakijoiden palvelutarvetta tarkastellaan TE-toimistoissa yleensä seuraavasti: 

 • Asiakas tarvitsee työnvälitys- ja yrityspalveluja: Ensisijainen vaihtoehto on työllistyminen avoimille työmarkkinoille.
 • Asiakas tarvitsee osaamisen vahvistamista: Työntekijä tarvitsee ammattitaidon tai ammatillisen osaamisen lisäämistä, suunnittelee ammatin tai alan vaihtoa tai tarvitsee tukea tavoitteittensa ja vaihtoehtojensa selvittämiseen.
 • Asiakas tarvitsee laajempaa tukea: Työnhakijan työllistymisen arvioidaan edellyttävän työllistymisen esteiden perusteellista selvittämistä ja yleisten työmarkkinavalmiuksien parantamista. 

Maahan muuttaneen asiakkaan ohjaamista tarkastellaan TE-palvelujen asiakkuuslinjauksissa ja TE-palvelustrategiassa.

Lisätietoa:
Alkukartoitus
Kotoutumissuunnitelma
Kotoutumiskoulutus
Tietoa työ- ja elinkeinoministeriön kotoutuja-asiakkaalle
Työ- ja elinkeinoministeriön ohje kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) soveltamisesta työ- ja elinkeinotoimistoissa
TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset
TE-toimiston palvelut henkilöasiakkaille