Hoppa till innehåll

Beta.integration.fi

Integration.fi webbplatsen är avsedd för personer som arbetar med integration och mottagande av flyktingar. Webbplatsen upprätthålls av kompetenscentret för integration av invandrare vid arbets- och näringsministeriet. Den nya webbplatsen för integration, kotoutuminen.fi, har publicerats som betaversion. Vi lägger ut nya uppdateringar på den nya webbplatsen kontinuerligt.

En kvinna och en man diskuterar

En man tittar på datorn med ett leende vid sitt skrivbord.

Aktuellt

Integrationsordlista förenhetligar användningen av begreppen integrationslag och de tjänster som stöder integration
22.6.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet har publicerat en integrationsordlista som svarar på behovet av att förenhetliga tillämpningen av den gällande integrationslagen och de begrepp som används för de tjänster som den anvisar. Publikationen av ordlistan är också en öppning till en mer omfattande granskning av begreppen integration och invandring. Avsikten är att diskussionen om begreppen fortsätter vid tillställningar som riktar sig till olika målgrupper på hösten och i och med revideringen av integrationslagen. 
Redogörelsen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet föreslår ett integrationsprogram för att påskynda integrationen
17.6.2021 | Nyhet
Regeringen har överlämnat en redogörelse till riksdagen om behoven av att reformera integrationsfrämjandet. I redogörelsen föreslås ett omfattande integrationsprogram som gör det möjligt att bidra till integrationen på ett effektivare sätt. 
ANM publicerade en broschyr om arbetstagares rättigheter för dem som kommer till Finland för att arbeta
15.6.2021 | Nyhet
Arbets- och näringsministeriet (ANM) har i dag publicerat en broschyr om arbetstagares rättigheter för dem som kommer till Finland för att arbeta. Samtidigt inledde ANM en flerspråkig rådgivningstjänst för säsongsarbetare som anländer från utlandet.
Alla nyheter

Partnerskapsprogram för integrationsfrämjande

Arbets- och näringsministeriets partnerskapsprogram för integrationsfrämjande stöder verkningsfullheten av det integrationsfrämjande arbetet och det integrationsfrämjande samhällets mottaglighet genom att föra samman aktörer och genom att öka det sektorsövergripande och mångstämmiga samarbetet. 

”I partnerskapsprogrammet bygger vi sektorsövergripande samarbete som river gränser. Vi ändrar sättet att arbeta med integration, i partnerskap. Kom med du också!”

Varpu Taarna, kompetenscentret för integration av invandrare, arbets- och näringsministeriet

Bekanta dig med partnerskapsprogrammet

Varpu Taarna

Databasen Integrationsindikatorer Med hjälp av databasen kan du följa integrationsläget och hur integrationen utvecklas i Finland.
Integrationsdatabasen Integrationsdatabasen är en öppen och registerbaserad statistikdatabas som ger heltäckande information om invandrarbefolkningen i Finland.
Partnerskapsprogrammet för integrationsfrämjande Målet med partnerskapsprogrammet är att skapa, identifiera och stödja möjligheter till integrationsfrämjande samarbete.
Coronaviruset - Covid 19 Information om coronaviruset på olika språk. Material i coronvirusläget för personer som arbetar med integration.
Lär dig om integration Webbutbildningen riktar sig särskilt till nya yrkespersoner inom integration. Utbildningen ger dig heltäckande grundkunskaper om integration och flyktingmottagning.
Utbildning för företrädare I webbutbildningen Osaava edustaja lär du dig grunderna om företrädarens uppgifter samt frågor och lagstiftning som rör ensamkommande barn i Finland.