Hyppää sisältöön

Seuraa TEM:n ja hallituksen kotoutumisen edistämisen toimenpiteitä

Kokoamme sivulle hallituskauden keskeisiä kotoutumisen edistämiseen liittyviä ajankohtaisia uutisia ja sisältöjä. Tällä sivulla voit tutustua tarkemmin työ- ja elinkeinoministeriön ja hallituksen kotoutumisen edistämisen, pakolaisten vastaanoton ja työperäisen maahanmuuton ajankohtaisiin toimenpiteisiin.

  • Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista: Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus laatii kotoutumistoimien uudistamistarpeista kokonaisvaltaisen toimenpideohjelman eduskunnan hyväksymän tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalta. Toimenpideohjelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021. Selonteon valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö.
  • Valtion kotouttamisohjelma (Valko): Valtion kotouttamisohjelman tavoitteena on edistää yhteiskunnallista muutosta sekä sisällöillä että valmisteluprosessilla ja lisätä yleistä tietoa kotoutumisesta. Valtion kotouttamisohjelma ohjaa virkamiesten ja kotouttamistoimijoiden työtä. Kotouttamisohjelman valmistelua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriö. Laki kotoutumisen edistämisestä edellyttää, että valtioneuvosto laatii valtion kotouttamisohjelman neljäksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelma sisältää tavoitteet ja toimenpiteet valtakunnalliselle kotouttamisen kehittämiselle. Pääministeri Marinin hallituskaudella selonteko korvaa valtion kotouttamisohjelman.
  • Kotoutumisen kumppanuusohjelma: Työ- ja elinkeinoministeriön kotoutumisen kumppanuusohjelma tukee kotoutumista ja yhteiskunnan vastaanottavuutta edistävän työn vaikuttavuutta tuomalla toimijoita yhteen sekä lisäämällä monialaista ja moniäänistä yhteistyötä. Kumppanuusohjelman toiminta perustuu avoimeen vuoropuheluun, jossa haastamme vanhoja ajattelumalleja, tuotamme ajankohtaista tietoa, jaamme onnistuneita käytäntöjä ja kehitämme toimintaa eteenpäin. Luomme kumppanuusohjelmassa yhteisiä foorumeita, joissa on mahdollista käydä avointa keskustelua ja joissa tuorein tieto yhdistyy asiantuntijoiden käytännön osaamiseen.
     

Uutisia kotoutumisen edistämisen toimenpiteistä

Ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ehkäistään ulkomaalaislain uudistuksilla
18.6.2021 | Uutinen
Ulkomaalaislain uudet säännökset ehkäisevät ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja parantavat hyväksikäytön uhrin oikeusasemaa. Lakimuutos pyrkii edistämään hyväksikäyttötapausten paljastumista ja suojelemaan uhreja.
Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista esittää kotoutumisohjelmaa nopeuttamaan kotoutumista
17.6.2021 | Uutinen
Hallitus on antanut eduskunnalle selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista. Selonteossa ehdotetaan laajaa kotoutumisohjelmaa, jonka avulla kotoutumista voidaan tukea entistä vaikuttavammin. 
Selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista lausuntokierrokselle
2.2.2021 | Uutinen
Hallitus antaa selonteon kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista eduskunnalle keväällä. Selontekoluonnos on avattu lausunnoille. Lausuntoaika päättyy 12.3.2021.
Hae johtavaksi asiantuntijaksi kotouttamisen osaamiskeskukseen
26.1.2021 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriön Työvoiman maahanmuutto- ja kotouttamisyksikössä on avoinna johtavan asiantuntijan virka. Johtava asiantuntija työskentelee kotouttamisen osaamiskeskuksen tiimissä. Virka täytetään 1.6.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. 
Kotoutumisen sanastoluonnoksen lausuntokierros alkoi
16.12.2020 | Uutinen
Työ- ja elinkeinoministeriö on avannut kotoutumisen sanastoluonnoksen lausuntokierroksen. Kotoutumisen sanasto on laadittu ensisijaisesti kotoutumisen palveluiden ja kotoutumislain tueksi. Lausuntoja voi antaa lausuntopalvelu.fi:n kautta ajalla 16.12.2020-27.1.2021.
Kaikki uutiset